HI.Madej Wróbel
Czy kiełbasa to niewdzięczny temat reklamowy? Ależ skąd!